Relasjonsterapi er for alle som ønsker å få en bedre relasjon til seg selv, og andre. 

 

Det handler om å lære å elske seg selv betingelsesløst. Det er noe de færreste gjør, men alle vil ha stor glede av. 

 

Jeg mener at de fleste utfordringer vi møter i oss selv, i form av negative følelser, og diverse ubalanser og sykdom, bunner i at vi ikke elsker oss selv ubetinget. Det kan vise seg som f eks: selvforakt, selvskading, selvmordstanker, håpløshet, lav eller fraværende selvfølelse, redsel for forandringer, bekymringer, sinne, sorg, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, rastløshet, generell misnøye, utroskap, uro, søvnvansker/løshet, dårlig immunforsvar, utmattelse, tretthet, lav energi, spiseforstyrrelser, avhengighet av f eks rus, mat, arbeid, trening, sex, spill.. Og uendelig mange fler "diagnoser", "ubalanser" og "sykdommer", som egentlig kan være symptomer på at kjærligheten til en selv er fraværende. Når vi ikke elsker oss selv, kan det også vise seg som utfordringer i våre relasjoner til andre, som jeg har nevnt på siden «Hva». 

 

Dette kan høres "for enkelt" ut for mange- og det er helt riktig! Der ER enkelt- men allikevel vanskelig, fordi vi ikke har lært å elske oss selv betingelsesløst tidligere i livet. Jeg tror at hvis vi hadde lært dette, fra generasjonene før oss, ville verden sett ganske annerledes ut i dag, og livet ville fortonet seg på en helt annen måte for de fleste av oss.

 

Jeg håper du, hvis du kan kjenne deg igjen i noe av det du har lest, tar kontakt med meg, slik at du selv kan få oppleve den gleden og friheten det er å elske deg selv betingelsesløst.

 

Så derfor; jeg tar imot alle; du alene, du i et par, du som forelder med barnet/a ditt/dine, du som voksent barn med din(e) forelder/foreldre, ditt barn alene - Altså; deg selv alene, eller sammen med den/de du vil bedre relasjonen til, det finnes ingen fasit!

 

 

Velkommen <3