Definisjon «relasjon»: «forhold; sammenheng» 

Mange opplever at de har én eller flere konfliktfylte relasjoner, det kan være den: vanskelige sjefen, vrange tenåringen, frekke sønnen, oppsternasige datteren, sinte kona, arbeidsnarkomane mannen, energitappende venninnen, kjeftende moren, autoritære faren, ufordragelige kollegaen.. osv osv.. og hvilken «merkelapp» har du fått, eller satt på deg selv? 

Relasjonsterapi bygger på et menneskesyn som er: at alle gjør så godt de kan- altså et ikke-dømmende menneskesyn. I relasjonsterapien ser vi bakenfor merkelappene. Vi mener at mennesker gjør som de gjør, og er som de er, av en god grunn. Og årsaken finner vi gjerne i barndommen, når vi ser hva det var personen lærte som liten. Vi mener at mennesker gjør som de gjør, fordi det er det de har lært. Hadde de lært noe annet, ville de handlet på en annen, kanskje mer hensiktsmessig måte. Gjennom relasjonsterapi vil du kunne lære noe annet- noe som baserer seg på din egen sannhet, istedetfor den «sannheten» du lærte som barn.

Relasjonsterapi bygger på et syn om at vi som barn er veldig sårbare og at barn lærer gjennom det de voksne sier og gjør. Som barn tenker vi at det er de voksne som «har rett», og vi er prisgitt de voksnes premisser og betingelser- fordi vi instinktivt vet at vi ikke kan overleve alene. Vi trenger de voksne, når vi er små, og vi tror på det de sier og gjør. Vi tror at de voksne «vet best». Derfor; ble du møtt av dine omsorgspersoner da du var barn på en måte som gjorde at du ikke følte deg verdifull, da har du vokst opp med en følelse av å ikke være verdifull.. Du trodde jo at de voksne «visste best» hvem du var, og lærte ikke at din sannhet om hvem du er finnes i ditt eget hjerte. Du lærte ikke at de voksne bare gjorde slik de selv hadde lært, og at det var deres egen følelse av å være verdiløs som de passerte over til deg. 

Ble du derimot møtt med betingelsesløs kjærlighet som barn, vil du ha lært å gi deg selv betingelsesløs kjærlighet. Dessverre er det slik at de aller færreste av oss har blitt møtt med betingelsesløs kjærlighet som barn- og derfor klarer vi ikke å elske oss selv på den måten. Dette fører til at vi ikke kan elske noen andre betingelsesløst heller. 

Når vi gir oss selv og andre betinget kjærlighet, så skaper det store utfordringer i våre relasjoner- og vi bygger våre relasjoner basert på frykt istedetfor kjærlighet.. og resultatet blir alle «merkelappene» nevnt innledningsvis. Vi gjenskaper det vi lærte som barn, fordi vi ikke har lært noe annet. Definisjonen av «relasjon» vil på «relasjonsterapi-språk» kunne sies slik; «de forholdene eller relasjonene som du har skapt som voksen, har en sammenheng med forholdene eller relasjonene som du var prisgitt i din barndom». 

I relasjonsterapien vil du kunne rette blikket innover, slik at du kan forstå deg selv, dine følelser og reaksjoner, og få muligheten til å bearbeide gamle sår, gi slipp på fortiden- og dermed skape en ny og bedre fremtid for deg selv. Ved å ta dine følelser og behov på alvor, blir du tydelig for deg selv, og også for andre. Når du lærer å elske deg selv betingelsesløst, vil du også kunne elske andre på den samme kjærlige måten.